Werkwijze en Ondersteuning

Met wie werken we samen?

Venezuela is een land waarin de leefomstandigheden momenteel zwaar zijn, veroorzaakt door een economische recessie en politieke onrust. Het is dan ook van essentieel belang dat de geboden hulp ter plekke wordt verzorgd door mensen die de omgeving en vooral ook de mensen en de situatie aldaar goed kennen. Tinus Konings, die de aanzet heeft gegeven tot de oprichting van het Stichting Pater Konings Fonds, maakte deel uit van de Salvatorianen, een internationale religieuze congregatie van priesters en broeders binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Sinds het overlijden van Tinus hebben zijn collega’s zijn werkzaamheden voortgezet en ook nu nog zijn het de Salvatoriaanse priesters en broeders die de door ons ondersteunde projecten in Venezuela ter plekke daadwerkelijk coördineren en uitvoeren. Wij hebben met regelmaat contact met onze contactpersonen in Venezuela evenals met degenen die op internationaal verantwoordelijk zijn voor de diverse projecten.

Hoe kunt u ons, en daarmee de kinderen in Venezuela, ondersteunen?

Er zijn twee soorten ondersteuning mogelijk:

– Financiele adoptie van een kind in Mérida: voor het jaarbedrag van € 115 per kind krijgen de geadopteerde kinderen in Mérida kleding én studiemateriaal.
– Overige giften (u kunt daarbij desgewenst een of meerdere specifieke projecten aangeven)

Wat bieden wij u?

Adoptieouders en personen die  het fonds met overige giften ondersteunen ontvangen van ons enkele keren per jaar een nieuwsbrief waarin zij worden bijgepraat over de diverse ondersteunde projecten en over de situatie in het land Venezuela.

De adoptiekinderen in Mérida worden in de gelegenheid gesteld om een berichtje te sturen naar hen die hem/haar vanuit Nederland ondersteunen. Hiervan wordt geregeld gebruik gemaakt. Deze briefjes worden vertaald en doorgestuurd naar de adoptieouders. Berichten vanuit Nederland naar Venezuela zijn natuurlijk ook mogelijk, neemt u contact op met het secretariaat als u graag een bericht wilt versturen naar uw adoptiekind.

Onze van origine Belgische contactpersonen vanuit Venezuela komen nog met enige regelmaat naar Europa en wij streven er naar om deze bezoeken jaarlijks te combineren met een informatie avond, zodat we uit eerste hand door hen bijgepraat kunnen worden. Via deze website, Facebook en de nieuwsbrieven informeren wij geïnteresseerden over de planning en inhoud van deze informatie avonden.

Indien u geïnteresseerd bent om het Stichting Pater Konings Fonds te ondersteunen, nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bereiken via info-at-paterkonings.nl.


Rekeningnummer/IBAN: NL67 Rabo 0140 3310 77.
Stichting Pater Konings Fonds heeft een ANBI status (RSIN/Fiscaal nummer: 8140.87.012).
Uw giften zijn aftrekbaar bij de belasting. Kijk hier voor meer informatie.