Ondersteunde Projecten

Het Pater Konings Fonds biedt ondersteuning door gelden bij elkaar te brengen om de kansarme kinderen in Venezuela een kans in het leven te geven. Om kinderen de mogelijkheid te geven naar school te gaan en zich te ontwikkelen, zodat ook zij kansen en mogelijkheden in het leven kunnen krijgen om zich verder te ontplooien en uit kunnen stijgen boven de bestaande armoede en de jammerlijke leefomstandigheden en zo kansen op een menswaardig bestaan kunnen opbouwen! Onderstaand vindt u een korte toelichting van de ondersteunde projecten.

Adoptiefonds Mérida

Dit project wordt grotendeels gefinancierd door de bijdragen van hen die een kind financieel hebben geadopteerd en deels aangevuld vanuit overige giften.

Het door Pater Tinus Konings destijds in Mérida opgezette (financiële) adoptiefonds is  sinds zijn dood voortgezet. Ook nu nog worden 150 kinderen structureel financieel ondersteund vanuit het Stichting Pater Konings Fonds. Voor hen worden jaarlijks o.a. de volgende zaken verzorgd:

  • Schoolkostuum (verplicht in Venezuela)
  • Schoolbenodigdheden
  • Bijlessen op zaterdag
  • Informatiebijeenkomsten voor ouders/vertegenwoordigers
  • Het kerkje dat door Pater Tinus Konings gebouwd is in Pedregosa Alta, Mérida

Gezondheidscentrum Mérida

In Mérida is eind 2020 een start gemaakt met het verzorgen van medische diensten vanuit het door Tinus Konings opgezette centrum voor de Salvatorianen. Tinus had destijds ook als streven om een dergelijke voorziening op termijn op te zetten vanuit deze plek, maar helaas heeft hij dit zelf niet meer kunnen bewerkstelligen.

We zijn verheugd u te kunnen melden dat het gezondheidscentrum dat is inmiddels is opgezet, de naam draagt van Tinus, namelijk: Pater Gerardo Konings Gezondheids- centrum. Geweldig dat na zoveel jaren, zijn naam ook in de toekomst op deze manier zal blijven voortbestaan!

De 16.000 inwoners van de wijk ‘La Pedregosa’ hebben nu toegang tot verschillende medische diensten: kindergeneeskunde, interne geneeskunde, gynaecologie, pediatrische chirurgie, traumatologie en orthopedie, huisartsgeneeskunde, voeding en diëtetiek.

Hoewel het de bedoeling is om alle inwoners van de gemeenschap van dienst te zijn, is het belangrijkste doel om de meest behoeftigen te bereiken, vooral de moeder- en kinderpopulatie en ouderen met chronische ziekten, zoals hypertensie, diabetes, cardiopulmonale aandoeningen, schildklier-, skelet- en spieraandoeningen.

Overige projecten, gefinancierd vanuit overige giften

Straatkinderen project Caracas

Vanuit dit project worden straatkinderen in de sloppenwijken van Caracas opgevangen in een huiselijke omgeving zodat zij in een beschermde omgeving kunnen opgroeien en begeleid worden naar volwassenheid. Er zijn 2 huizen waarin de kinderen worden opgevangen, een huis voor kinderen t/m 12 jaar en een huis voor jongeren tot 18 jaar.

Bekijk HIER een filmpje over het straatkinderen project (Engels ondertiteld).

Gezondheidscentrum Caracas

In dezelfde wijk in Caracas bevindt zich een gezondheidscentrum. Dit centrum ontvangt geen ondersteuning vanuit de overheid en is afhankelijk van de Salvatorianen en degenen die hen ondersteunen. Veel arme mensen in de omgeving zijn van het Gezondheidscentrum afhankelijk, omdat reguliere zorg niet altijd in de buurt beschikbaar is. Deze wordt daarnaast vaak tegen hoge kosten wordt aangeboden, met twijfelachtige kwaliteit vanwege de erbarmelijke omstandigheden in het land. Daarom is deze laagdrempelige voorziening in de wijk erg hard nodig.

Vanuit de overige giften ondersteunen wij dit gezondheidscentrum al enige tijd. Zo ontvangen zij een bijdrage voor de begeleiding/dagbesteding van ouderen in het centrum. Daarnaast hebben wij vanuit een erfenis de mogelijkheid om een extra financiële injectie te geven, waarmee voor 5 jaar het laboratorium en de tandheelkundige zorg draaiende gehouden kan worden (personele inzet en materialen/middelen)!

Via dit gezondheidscentrum ontvangen wekelijks ongeveer 500 mensen medische zorg die, zeker in deze periode van onzekerheid en onstabiliteit in het land, hard nodig is!

Bekijk HIER een filmpje over het gezondheidscentrum (Engels ondertiteld).

  • Gezondheidscentrum
    Gezondheidscentrum

Talleres de arte

Een ander project dat in inmiddels in diverse regio’s van Venezuela navolging vindt is de introductie van culturele vormingslessen in de vorm van workshops. Door iets te maken/creëren wordt het zelfvertrouwen van de kinderen vergroot en kunnen zij voor even het geweld uit hun leven, waarvan helaas op dit moment sprake is, vergeten. Diverse workshops worden gegeven voor verschillende leeftijdsgroepen. U kunt daarbij denken aan dans, knutselen, tekenen/schilderen, muziekles etc.

APOIO

In Brazilië wordt het project APOIO ondersteund; in een krottenwijk van de stad Parana wonen veel mensen die werkloos zijn. Met een grote groep van vrijwilligers en beroepskrachten biedt deze organisatie een groot aantal verschillende beroepsopleidingen aan. Daarna vinden de cursisten meestal werk. Ook worden de kinderen en jongeren, die bijna allemaal in een achterstandpositie verkeren, opgevangen en bijgeschoold.

Overige incidentele projecten

Tot slot worden jaarlijks, afhankelijk van het aantal giften, een aantal overige incidentele projecten ondersteund.